Giới thiệu về Chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam

Kể từ khi thành lập văn phòng tại Hà Nội vào năm 2003 và sau đó là tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014, Qualcomm đã đóng một vai trò quan trọng trong kết nối và giao tiếp ở Việt Nam – với 2G, 3G, 4G và bây giờ là 5G. Qualcomm đã hợp tác thành công với các OEM và nhà mạng di động hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm, và gần đây là với ngành công nghiệp và chính phủ để hiện thực hóa chính sách Công nghiệp 4.0 và mục tiêu “Make in Vietnam”.

Vào tháng 12 năm 2019, Qualcomm đã khởi động Cuộc thi Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm® Việt Nam dành cho các công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ mới đầy hứa hẹn tại Việt Nam. Thách thức này, với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sẽ cho phép phát triển hệ sinh thái công nghệ tiềm năng bằng cách tìm được và nuôi dưỡng các công ty vừa và nhỏ sáng tạo đang thiết kế các sản phẩm trong 5G, IoT, trí tuệ nhân tạo, thành phố thông minh , thiết bị đeo và đa phương tiện sử dụng nền tảng và công nghệ di động Qualcomm và có thể hưởng lợi từ chuyên môn của Qualcomm trong một số lĩnh vực.

Chương trình chào đón bất kỳ công ty hoặc nhóm khởi nghiệp đáp ứng các thể lệ cuộc thi. Bất kỳ công ty nào đáp ứng các tiêu chí đều được mời nộp đơn. Sau vòng sơ khảo, 10 công ty sẽ được chọn và được hỗ trợ tài chính cũng như tham gia nhiều tháng ươm tạo về kỹ thuật và kinh doanh. Ba công ty chiến thắng ở vòng chung kết sẽ nhận được tiền thưởng và các hỗ trợ sau chương trình từ tập đoàn Qualcomm Technologies.

Các sản phẩm của Qualcomm được đề cập ở đây là các sản phẩm của Qualcomm Technologies Inc. và / hoặc các công ty con của nó.


About the Qualcomm Vietnam Innovation Challenge

Since establishing an office in Hanoi in 2003 and subsequently in Ho Chi Minh City in 2014, Qualcomm has played an important role in the way people communicate in Vietnam – including 2G, 3G, 4G and now 5G. We have successfully collaborated with leading Vietnamese OEMs and mobile network operators for many years, and recently have been working with the industry and government to realize Industry 4.0 policy and “Make in Vietnam” objectives.

In December 2019, we launched the Qualcomm Vietnam Innovation Challenge for innovative startups in promising new technology areas in Vietnam. This Challenge, which involves the support of Vietnam’s Ministry of Science and Technology, will enable the development of Vietnam’s rising technology ecosystem by identifying and nurturing innovative small- and medium-sized companies who are designing products in 5G, IoT, artificial intelligence, smart cities, wearable devices, and multimedia utilizing Qualcomm® mobile platforms and technologies and can benefit from our expertise in a number of areas.

The Challenge will be open to any company or team that meets the application criteria. After a series of roadshows to introduce the Challenge, companies are invited to apply. From these applications, a short selection will be given some financial support and invited for months of technical and business incubation. Finally a jury will select the top three who will receive prize money and post-Challenge support from Qualcomm Technologies.

The Challenge will be open to any company or team that meets the application criteria. Any company that meets the criteria is invited to apply. From these applications, a short list of 10 companies will be given financial benefits and invited for months of technical and business incubation. Finally, a jury will select the top three companies who will receive prize money and post-Challenge support from Qualcomm Technologies.

Qualcomm products mentioned herein are products of Qualcomm Technologies Inc. and/or its subsidiaries.

Thử thách đổi mới Qualcomm Việt Nam

Các lợi ích của chương trình 2024

Hỗ trợ tài chính trong giai đoạn ươm tạo: Tối đa 10 công ty được chọn sẽ nhận gói tài trợ 10.000 USD cho mỗi công ty để hỗ trợ ươm tạo. Kết thúc giai đoạn này, 3 công ty lọt vào vòng chung kết sẽ nhận thêm số tiền thưởng lần lượt là 100.000 USD, 75.000 USD và 50.000 USD. Qualcomm Technologies sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu cổ phần hoặc tài sản trí tuệ nào để đổi lấy hỗ trợ tài chính này.

Qualcomm Technologies sẽ hỗ trợ lên đến 5.000 đô la Mỹ cho các hồ sơ đăng ký bằng sáng chế được nộp cho Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) hoặc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam liên quan đến các giải pháp đề xuất trong chương trình QVIC 2024.

Tiếp cận các chương trình đào tạo về khởi nghiệp: Qualcomm Technologies sẽ cung cấp các hội thảo và đào tạo về một loạt các chủ đề như hoạt động, phát triển khách hàng, phân tích cạnh tranh, quản lý sản phẩm, chiến lược thâm nhập thị trường toàn cầu, thuyết trình sản phẩm, sở hữu trí tuệ và gây quỹ. Các buổi huấn luyện và cố vấn từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực này sẽ được cung cấp miễn phí cho các công ty khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết.

Hỗ trợ Kỹ thuật và R&D: Qualcomm Technologies sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty khởi nghiệp miễn phí, bao gồm hướng dẫn kinh doanh và kỹ thuật, quyền truy cập vào phòng thí nghiệm của Qualcomm tại Hà Nội, cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề từ các chuyên gia của Qualcomm. Các khả năng của phòng thí nghiệm bao gồm hỗ trợ ML/AI, phòng thí nghiệm camera, phòng thí nghiệm âm thanh, buồng RF, đánh giá hiệu năng về nhiệt và modem.


Qualcomm Vietnam Innovation Challenge

2024 Program Benefits

Financial Grants to Support Incubation:  Up to 10 shortlisted companies will receive grants of USD $10,000 each to support incubation. At the conclusion of the incubation period, the top 3 finalists will receive additional prize money of USD $100,000, $75,000, and $50,000 respectively. Qualcomm Technologies will not request any equity or intellectual property ownership in exchange for this financial support.

Patent Filing Incentive: Qualcomm Technologies will reimburse up to USD $5,000 for utility patent applications filed with either the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) or the Intellectual Property Office of Vietnam which relate to proposals for QVIC 2024.

Access to Accelerator Program Services: Qualcomm Technologies will provide workshops and training on a range of topics such as operations, customer development, competitive analysis, product management, global market entry strategy, mastering the pitch, intellectual property, and fundraising. Frequent coaching and mentoring sessions from subject matter experts in these areas will be provided free of charge to shortlisted startups.

Ongoing Technical and R&D Support: Qualcomm Technologies will offer technical support to shortlisted startups at no additional cost, which will include business and technical guidance, access to our lab in Hanoi, as well as problem-solving support from our local teams. Lab capabilities include ML/AI enablement, camera lab, audio lab, RF chamber, thermal, and modem troubleshooting.

See official rules / Xem các quy định for full details

Mốc thời gian

Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Vietnam 2023 là bắt đầu từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023.

Giai đoạn nộp hồ sơ (từ tháng 5/2023): Nộp đơn đăng ký trực tuyến cho chương trình.

Vòng sơ tuyển ( từ 01/2024): Tối đa 10 đội sẽ được chọn và được trao số tiền 10.000 USD để hỗ trợ việc ươm tạo và phát triển sản phẩm. Các công ty sẽ được giới thiệu trong các hoạt động PR của Qualcomm để quảng bá chương trình QVIC.

Giai đoạn ươm tạo (từ 2/2024 đến 08/2024): Các công ty lọt vào danh sách sẽ được hỗ trợ thông qua giai đoạn ươm tạo bao gồm hội thảo từ các chuyên gia theo từng chủ đề, hỗ trợ kỹ thuật từ Qualcomm Technologies và hỗ trợ tư vấn về Sở hữu trí tuệ. Mục tiêu của việc ươm tạo là phát triển các sản phẩm hoặc các nguyên mẫu có đủ chức năng trên con đường thương mại hóa.

Chung kết ( từ 08/2024): Ba công ty chiến thắng của chương trình sẽ được lựa chọn bởi ban giám khảo gồm các nhà lãnh đạo trong ngành và nhận được các giải thưởng tiền tệ tương ứng là 100.000 USD, 75.000 USD hoặc 50.000 USD.

Lưu ý: mốc thời gian trên có thể thay đổi.


Timeline

Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2024 is a single cycle incubation program that will run from May 2023.

Application Phase (November to May 2023): Open application & online submission of ideas/products.

Shortlist (January 2024): Up to 10 teams will be selected and will be awarded money of USD $10,000 to support product incubation and development. Shortlisted companies will be featured in our PR and related activities to promote QVIC.

Incubation (February 2023 to August 2023): Shortlisted companies will be supported through an incubation period including seminars from subject matter experts, technical support from Qualcomm Technologies, and assistance from Intellectual Property specialists. The goal of incubation is to develop commercially ready products or functional prototypes on the path to commercialization.

Finale (August 2024): One winner and two runner ups will be selected by a jury of industry leaders and receive cash awards of USD $100,000, $75,000 or $50,000 respectively.

Note: the above timeline may be subject to change.

Entering the Challenge / Tìm hiểu

What do I need to do to register? / Thủ tục đăng ký tham dự bao gồm những gì?

It’s very simple. Just fill out the registration form with the required information, READ and ACCEPT the terms of the completion and submit your idea. That’s it and you are good to go.

Quy trình rất đơn giản. Bạn chỉ cần điền các thông tin theo form đăng ký, ĐỌC và CHẤP NHẬN các điều khoản sau đó gửi đi ý tưởng của bạn. Đây là toàn bộ các yêu cầu hoàn thành nộp hồ sơ.

Is there any registration fee? / Có phí đăng ký không?

No. Participation in the challenge is free.

Không. Thử thách này hoàn toàn miễn phí cho các đội tham dự.

Can I participate as an individual? / Tôi có thể tham gia với tư cách cá nhân không?

Qualcomm® Vietnam Innovation Challenge is open to both companies and to individual entrepreneurs who meet the eligibility criteria.

Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm® Việt Nam dành cho cả các công ty và các doanh nhân cá nhân đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Does everyone in the team need to register? / Các thành viên trong nhóm có cần đăng ký không?

No. A designated representative of the company can register on behalf of the team.

Không cần thiết. Một đại diện của công ty có thể thay mặt để đăng ký cho các thành viên trong nhóm.

How big should my team be? / Đội tham dự có giới hạn về số thành viên không?

There is no restriction on team size if you meet the eligibility criteria and have a great product proposal or idea.

Thử thách này không có giới hạn về quy mô hay số lượng thành viên trong nhóm nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện tham dự và có một đề xuất hay ý tưởng sản phẩm tuyệt vời.

Can I submit more than one entry? / Tôi có thể gửi nhiều đề tài không?

Only one entry per company will be accepted for consideration. Submitting multiple proposals may lead to disqualification of the entrant.

Mỗi đội chỉ được gửi duy nhất một đề tài. Đội nộp nhiều hơn một đề tài có thể bị loại khỏi cuộc thi.

What are the deadlines for the Challenge? / Thời hạn cho Thử thách là gì?

The application period for QVIC 2022 is planned to be open from late September 2021 to December 2021

Thời gian đăng ký QVIC 2022 dự kiến sẽ mở từ cuối tháng 9 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021

How do I know my application has been received? / Làm thế nào để biết hồ sơ đăng ký của tôi đã được chấp nhận?

Upon registration of your idea, you will get an email acknowledging the entry. Follow up emails will be sent if any information is missing or if additional information is needed.

Mỗi đội sau khi đăng ký sẽ nhận được một email xác nhận sau khi hoàn tất hồ sơ. Ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn trong trường hợp thông tin bị thiếu hoặc cần bổ sung.

Can I change my idea after I’ve applied? / Tôi có thể thay đổi ý tưởng của mình sau khi đã đăng ký không?

After submitting the proposal, you must send any changes to [email protected] . Whether your team will be allowed to continue in the competition with the proposed changes will be decided on a case-by-case basis.

Sau khi gửi đề xuất, vui lòng gửi thông tin đến email [email protected] nếu có bất kì thay đổi nào. Việc đội của bạn có được phép tiếp tục tham gia cuộc thi hay không với những thay đổi được đề xuất sẽ được quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

My details are incorrect. How can I update? / Chi tiết của tôi không chính xác. Tôi có thể cập nhật bằng cách nào?

You can send any updates or changes to your entry by sending an email to [email protected].

Bạn có thể gửi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào về thông tin của mình bằng cách gửi email đến [email protected].

Will I have ownership rights to what I will create? / Tôi sẽ có quyền sở hữu đối với những gì tôi sẽ tạo ra?

Yes. The company has full ownership rights to its ideas. All intellectual property arising out of this Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2022 is the sole ownership of the company that is submitting the idea and eventually designing towards it. Please see the official rules for more details.

Đúng. Công ty có toàn quyền sở hữu đối với các ý tưởng của mình. Tất cả tài sản trí tuệ phát sinh từ Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2022 này là quyền sở hữu duy nhất của công ty đang trình bày ý tưởng và thiết kế theo ý tưởng đó. Vui lòng xem các quy định để biết thêm chi tiết.

Can I apply in Vietnamese? / Tôi có thể nộp đơn bằng tiếng Việt không?

Applications and presentations must be in English so that Qualcomm employees and jury members can properly evaluate.

Hồ sơ đăng ký và bài thuyết trình phải được thực hiện bằng tiếng Anh để nhân viên và thành viên ban giám khảo của Qualcomm có thể đánh giá.

Participation / Tham gia

What are the eligibility criteria? / Điều kiện tham dự là gì?

Products and Ideas must be focused on one of the specified domains – 5G, cellular connected IoT, machine learning, smart cities, multimedia, or non-cellular IoT

Designs may be on any system on a chip (SoC) platform with a HLOS such as Android, Windows, etc. or open source Linux.

Products should use our mobile technologies.

Participating companies from Vietnam will only be judged based on the quality of the submission.

Only one submission per company will be accepted. Multiple proposals from the same company will lead to disqualification.

Preferably, participating companies should have established operations of minimum 6 months, although new companies and ideas will also be considered.

Các thiết kế có thể hoạt động trên bất kỳ hệ thống nào trên nền tảng chip (SoC) với HLOS như Android, Windows, v.v. hoặc Linux nguồn mở.

Các sản phẩm nên sử dụng công nghệ di động Qualcomm.

Mỗi công ty chỉ được trình bày một ý tưởng duy nhất. Đơn tham dự bao gồm nhiều ý tưởng sẽ bị loại.

Ưu tiên các công ty đăng ký tham gia đã thành lập và đi vào hoạt động tối thiểu 6 tháng, mặc dù các ý tưởng và công ty mới thành lập cũng sẽ được xem xét.

Will I get technical support to complete my project? / Tôi có nhận được hỗ trợ kỹ thuật để hoàn thành dự án của mình không?

Yes. Qualcomm will answer/clarify questions from participants in a timely manner. Additionally, the shortlisted companies will be provided engineering support to help complete their project during the incubation period.

Đúng vậy. Qualcomm sẽ trả lời / giải đáp các thắc mắc từ các đội / người tham dự một cách kịp thời. Ngoài ra, các công ty lọt vào danh sách sẽ được hỗ trợ kỹ thuật để giúp hoàn thành dự án của họ trong giai đoạn ươm mầm.

After selection, can we change team members? / Bước vào giai đoạn cuối, chúng tôi có thể thay đổi thành viên của đội không?

Yes. The company is ultimately responsible for their product development and is free to manage their resources in any manner they please.

Có. Công ty chịu trách nhiệm cho sự phát triển sản phẩm của họ và tự do quản lý nhân sự theo bất kỳ cách nào họ muốn.

Which development platforms will companies have access to? / Các công ty sẽ có quyền truy cập vào những nền tảng phát triển nào?

For companies short-listed for QVIC, it is recommended to select one of the following platforms to support development efforts.

Đối với các công ty trong danh sách sơ kết của QVIC, nên chọn một trong các nền tảng sau để hỗ trợ các nỗ lực phát triển.

Selection / Lựa chọn

How can I know if my proposal is selected? / Làm sao để biết đề xuất của tôi được chọn? **

Shortlisted participants will be informed of their selection by Qualcomm and will be published on the website.

Qualcomm sẽ gửi thông báo cho các đội / người tham dự lọt vào danh sách rút gọn, đồng thời công bố thông tin trên trang web.

What criteria will be used for selection? / Tiêu chí nào sẽ được sử dụng để lựa chọn?

Qualcomm will consider every proposal based on its merits and a variety of factors such as innovativeness, utility value, market relevance, design compatibility with our chipsets/solutions, robustness of product design, time-to-market advantage and business potential.

Qualcomm sẽ xem xét mọi đề xuất dựa trên giá trị của sản phẩm và một loạt các yếu tố như tính sáng tạo, giá trị tiện ích, mức độ phù hợp thị trường, khả năng tương thích thiết kế với chipset/ giải pháp của Qualcomm, độ bền vững và ổn định trong thiết kế sản phẩm (robust product design), lợi thế thời gian hoàn thiện sản phẩm trước khi ra mắt thị trường và tiềm năng kinh doanh.

Who is on the jury? / Thành viên ban giám khảo là ai?

The Jury panel will comprise of members from Qualcomm and the Industry. These are seasoned professionals who come with extensive industry and business experience.

Hội đồng ban giám khảo sẽ bao gồm các thành viên từ Qualcomm và các đối tác trong ngành. Đây là những chuyên gia với kinh nghiệm dày dặn và hiểu biết sâu sắc về thị trường.

Help / Hỗ trợ

What if I have more questions? / Tôi có thêm câu hỏi nào?

If you have any questions, please contact us at [email protected].

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Where can I find the template? / Tôi có thể tìm mẫu đăng ký ở đâu?

There is no specific template to submit your idea. Your idea may be submitted as a .pdf file or you may also share a link to a website or video of your proposal or demo.

Không có mẫu cụ thể để đăng ký ý tưởng của bạn. Ý tưởng của bạn có thể được gửi dưới dạng tệp có đuôi .pdf hoặc bạn cũng có thể chia sẻ liên kết đến trang web hoặc video về đề xuất hoặc bản demo.

I can’t upload my entry. I get errors. Please help. / Tôi không thể nộp hồ sơ. Tôi nhận được thông báo lỗi. Vui lòng hỗ trợ

We are always ready to help if such as situation occurs. Please email us at [email protected].

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu có tình huống như vậy xảy ra. Vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ [email protected].

Winners of Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2020-2021

1st
Rostek

Rostek’s autonomous guided vehicles (AGVs) and fleet management system offer a high-tech, digitized solution to moving goods around warehouses & factory floors, setting the stage to help Vietnam realize its Industry 4.0 goals.

2nd 
AIOZ

AIOZ’s BeetleBot indoor delivery robot uses artificial intelligence and a voice interface to deliver things like food or parcels in indoor settings. BeetleBot is well suited for use in hospitals during Covid-19, supporting socially-distanced deliveries.

3rd 
BusMap (Phenikaa Maas)

BusMap’s bHub AI-enabled camera system lets users monitor various safety factors in driving, adding in strong on-device image recognition and monitoring capabilities to help ensure both driver and passenger safety.

The shortlisted startups of Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2020-2021

Winners of Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2022

1st
MiSmart

MiSmart offers agriculture drone solutions along with AI analysis to more efficiently and effectively monitor and maintain rice paddies and fruit tree orchards – key economic drivers for Vietnam.

2nd 
VP Tech’s

VP Tech’s RAY project is the first high-end “Make in Vietnam” portable DAC/AMPLIFIER with in-house designed chip and analog system, to provide the best possible sound quality for various high-tech audio applications.

3rd 
GraphicsMiner

GraphicsMiner creates cardboard legged robot toy kits accompanied with an augmented-reality (AR) platform for children around the world to play and learn. Our cheap yet eco-friendly & smart solution can help students to digitalize and share their learning & playing time.

The shortlisted startups of Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2022

The shortlisted startups of Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2023

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký và bài thuyết trình phải được thực hiện bằng tiếng Anh để nhân viên và thành viên ban giám khảo của Qualcomm có thể đánh giá.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam